top of page

Bra och Nyttigt att veta!

Här ska vi försöka ta upp saker ni stöter på i vardagen. Lite Tips & Tricks kanske?

Naturligtvis är det inte alltid lätt att byta om allt i vardagen. Helt ny miljö, lagar och regler. Men inte minst - All ny information man ska sortera och lära sig. Är Kreta och Kretensarna så invecklade - Egentligen?

bottom of page